Uruguay

Uruguay har en befolkning på 3,3 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 175 000 km2. Forventet levealder er 76 år, og med BNP per kapita på USD 16245, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 2,7%, og var på totalt USD 56,1 milliarder (nominelt).
Uruguay ligger på 95. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Uruguay på en 23. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Uruguay i 2017 var på NOK 112 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Uruguay til en verdi av NOK 352 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
95

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Uruguay