Puerto Rico

Puerto Rico har en befolkning på 3,6 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 8870 km2. Forventet levealder er 78 år, og med BNP per kapita på USD 0, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2016 med 0%, og var på totalt USD 0 milliarder (nominelt).
Puerto Rico ligger på 55. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Puerto Rico på en n/a. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Puerto Rico i 2016 var på NOK 98 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Puerto Rico til en verdi av NOK 96 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
n/a
Ease of doing business
55

Norsk utenrikshandel med Puerto Rico