Puerto Rico

Puerto Rico har en befolkning på 3,6 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 8870 km2. Forventet levealder er 78 år, og med BNP per kapita på USD 0, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2017 med 0%, og var på totalt USD 0 milliarder (nominelt).
Norsk eksport til Puerto Rico i 2017 var på NOK 423 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Puerto Rico til en verdi av NOK 126 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
n/a

Norsk utenrikshandel med Puerto Rico