Panama

Panama har en befolkning på 3,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 74 000 km2. Forventet levealder er 77 år, og med BNP per kapita på USD 13680, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 4,9%, og var på totalt USD 55,1 milliarder (nominelt).
Panama ligger på 70. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Panama på en 72. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Panama i 2016 var på NOK 116 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Panama til en verdi av NOK 193 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
70

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Panama