Panama

Panama har en befolkning på 3,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 74 000 km2. Forventet levealder er 77 år, og med BNP per kapita på USD 15087, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 5,4%, og var på totalt USD 61,8 milliarder (nominelt).
Panama ligger på 79. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Panama på en 96. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Panama i 2017 var på NOK 557 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Panama til en verdi av NOK 493 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
4
Ease of doing business
79

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Panama