Nicaragua

Nicaragua har en befolkning på 5,8 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 120 000 km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 2151, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 4,7%, og var på totalt USD 13,2 milliarder (nominelt).
Nicaragua ligger på 127. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Nicaragua på en 130. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Nicaragua i 2016 var på NOK 81 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Nicaragua til en verdi av NOK 22 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
127

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Nicaragua