Nicaragua

Nicaragua har en befolkning på 5,8 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 120 000 km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 2221, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 4,9%, og var på totalt USD 13,8 milliarder (nominelt).
Nicaragua ligger på 132. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Nicaragua på en 151. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Nicaragua i 2017 var på NOK 15 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Nicaragua til en verdi av NOK 20 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
132

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Nicaragua