Mexico

Mexico har en befolkning på 122 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 1,9 millioner km2. Forventet levealder er 76 år, og med BNP per kapita på USD 8201, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 2,3%, og var på totalt USD 1045,9 milliarder (nominelt).
Mexico ligger på 47. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Mexico på en 95. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Mexico i 2016 var på NOK 1,076 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Mexico til en verdi av NOK 1,707 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
47

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Mexico