Mexico

Mexico har en befolkning på 122 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 1,9 millioner km2. Forventet levealder er 76 år, og med BNP per kapita på USD 8902, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 2%, og var på totalt USD 1149,9 milliarder (nominelt).
Mexico ligger på 54. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Mexico på en 135. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Mexico i 2017 var på NOK 992 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Mexico til en verdi av NOK 1,881 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
54

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Mexico