Honduras

Honduras har en befolkning på 7,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 111 000 km2. Forventet levealder er 72 år, og med BNP per kapita på USD 2361, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 3,6%, og var på totalt USD 21,5 milliarder (nominelt).
Honduras ligger på 105. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Honduras på en 112. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Honduras i 2016 var på NOK 13 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Honduras til en verdi av NOK 31 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
5
Ease of doing business
105

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Honduras