Honduras

Honduras har en befolkning på 7,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 111 000 km2. Forventet levealder er 72 år, og med BNP per kapita på USD 2480, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 4,8%, og var på totalt USD 22,9 milliarder (nominelt).
Honduras ligger på 121. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Honduras på en 135. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Honduras i 2017 var på NOK 17 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Honduras til en verdi av NOK 50 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
5
Ease of doing business
121

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Honduras