Haiti

Haiti har en befolkning på 10,2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 27 000 km2. Forventet levealder er 62 år, og med BNP per kapita på USD 765, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 1,2%, og var på totalt USD 8,4 milliarder (nominelt).
Haiti ligger på 182. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Haiti på en 157. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Haiti i 2017 var på NOK 24 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Haiti til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
182

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Haiti