Guatemala

Guatemala har en befolkning på 15,3 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 107 000 km2. Forventet levealder er 71 år, og med BNP per kapita på USD 4470, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 2,8%, og var på totalt USD 75,6 milliarder (nominelt).
Guatemala ligger på 98. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Guatemala på en 143. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Guatemala i 2017 var på NOK 114 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Guatemala til en verdi av NOK 194 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
4
Ease of doing business
98

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Guatemala