Dominica

Dominica har en befolkning på 0,071 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 750 km2. Forventet levealder er 0 år, og med BNP per kapita på USD 7144, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 0,9%, og var på totalt USD 0,5 milliarder (nominelt).
Dominica ligger på 101. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Dominica på en n/a. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Dominica i 2016 var på NOK 0 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Dominica til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
n/a
Ease of doing business
101

Norsk utenrikshandel med Dominica