Dominica

Dominica har en befolkning på 0,071 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 750 km2. Forventet levealder er 0 år, og med BNP per kapita på USD 7609, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP falt i 2017 med -4,2%, og var på totalt USD 0,5 milliarder (nominelt).
Dominica ligger på 103. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Dominica på en 42. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Dominica i 2017 var på NOK 1 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Dominica til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
n/a
Ease of doing business
103

Norsk utenrikshandel med Dominica