Den dominikanske republikk

Den dominikanske republikk har en befolkning på 10,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 48 000 km2. Forventet levealder er 73 år, og med BNP per kapita på USD 7052, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 4,6%, og var på totalt USD 75,9 milliarder (nominelt).
Den dominikanske republikk ligger på 102. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Den dominikanske republikk på en 135. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Den dominikanske republikk i 2017 var på NOK 394 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Den dominikanske republikk til en verdi av NOK 114 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
4
Ease of doing business
102

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Den dominikanske republikk