Cuba

Cuba har en befolkning på 11,3 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 106 000 km2. Forventet levealder er 79 år, og med BNP per kapita på USD 0, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2017 med 0%, og var på totalt USD 87,1 milliarder (nominelt).
Norsk eksport til Cuba i 2017 var på NOK 4 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Cuba til en verdi av NOK 18 millioner.
Kortsiktige garantier
Lukket
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
n/a

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Cuba