Costa Rica

Costa Rica har en befolkning på 4,6 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 51 000 km2. Forventet levealder er 79 år, og med BNP per kapita på USD 11630, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 3,2%, og var på totalt USD 57 milliarder (nominelt).
Costa Rica ligger på 67. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Costa Rica på en 38. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Costa Rica i 2017 var på NOK 50 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Costa Rica til en verdi av NOK 435 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
4
Ease of doing business
67

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Costa Rica