Chile

Chile har en befolkning på 17,3 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 743 000 km2. Forventet levealder er 80 år, og med BNP per kapita på USD 15346, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 1,5%, og var på totalt USD 277 milliarder (nominelt).
Chile ligger på 56. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Chile på en 26. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Chile i 2017 var på NOK 636 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Chile til en verdi av NOK 958 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
56

Norsk utenrikshandel med Chile