Caymanøyene

Caymanøyene har en befolkning på 0,057 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 240 km2. Forventet levealder er 0 år, og med BNP per kapita på USD 0, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2017 med 0%, og var på totalt USD 0 milliarder (nominelt).
Norsk eksport til Caymanøyene i 2017 var på NOK 434 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Caymanøyene til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
n/a

Norsk utenrikshandel med Caymanøyene