Canada

Canada har en befolkning på 34,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 9 millioner km2. Forventet levealder er 81 år, og med BNP per kapita på USD 42157, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 1,5%, og var på totalt USD 1529,7 milliarder (nominelt).
Canada ligger på 22. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Canada på en 9. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Canada i 2016 var på NOK 8,181 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Canada til en verdi av NOK 10,761 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
22

Norsk utenrikshandel med Canada