Canada

Canada har en befolkning på 34,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 9 millioner km2. Forventet levealder er 81 år, og med BNP per kapita på USD 45032, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 3%, og var på totalt USD 1653 milliarder (nominelt).
Canada ligger på 22. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Canada på en 8. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Canada i 2017 var på NOK 9,878 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Canada til en verdi av NOK 13,344 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
22

Norsk utenrikshandel med Canada