Canada

Canada har en befolkning på 35,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 9 millioner km2. Forventet levealder er 81 år, og med BNP per kapita på USD 46194, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 1,7%, og var på totalt USD 1736,4 milliarder (nominelt).
Canada ligger på 23. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Canada på en 11. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Canada i 2020 var på NOK 6,32 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Canada til en verdi av NOK 19,052 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
0
Ease of doing business
23

Norsk utenrikshandel med Canada