Brasil

Brasil har en befolkning på 202,4 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 8,3 millioner km2. Forventet levealder er 73 år, og med BNP per kapita på USD 9821, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 1%, og var på totalt USD 2055,5 milliarder (nominelt).
Brasil ligger på 109. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Brasil på en 96. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Brasil i 2017 var på NOK 4,182 milliarder. Samme år importerte Norge varer fra Brasil til en verdi av NOK 9,745 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
5
Ease of doing business
109

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Brasil