Bolivia

Bolivia har en befolkning på 10,2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 1 millioner km2. Forventet levealder er 67 år, og med BNP per kapita på USD 3393, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 4,2%, og var på totalt USD 37,5 milliarder (nominelt).
Norsk eksport til Bolivia i 2017 var på NOK 51 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Bolivia til en verdi av NOK 16 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
5
Ease of doing business
156

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Bolivia