Belize

Belize har en befolkning på 0,336 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 22 000 km2. Forventet levealder er 69 år, og med BNP per kapita på USD 4905, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 0,9%, og var på totalt USD 1,8 milliarder (nominelt).
Belize ligger på 125. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Belize på en n/a. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Belize i 2017 var på NOK 4 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Belize til en verdi av NOK 1 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
n/a
Ease of doing business
125

Norsk utenrikshandel med Belize