Bahamas

Bahamas har en befolkning på 0,372 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 10 000 km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 30762, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 1,4%, og var på totalt USD 12,1 milliarder (nominelt).
Norsk eksport til Bahamas i 2017 var på NOK 764 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Bahamas til en verdi av NOK 4 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
n/a

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Bahamas