Aruba

Aruba har en befolkning på 0,102 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 180 km2. Forventet levealder er 75 år, og med BNP per kapita på USD 0, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2017 med 0%, og var på totalt USD 0 milliarder (nominelt).
Norsk eksport til Aruba i 2017 var på NOK 2 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Aruba til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
4
Ease of doing business
n/a

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Aruba