Argentina

Argentina har en befolkning på 42 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 2,7 millioner km2. Forventet levealder er 75 år, og med BNP per kapita på USD 12449, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP falt i 2016 med -2,3%, og var på totalt USD 545,8 milliarder (nominelt).
Argentina ligger på 116. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Argentina på en 107. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Argentina i 2016 var på NOK 659 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Argentina til en verdi av NOK 216 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
116

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Argentina