Argentina

Argentina har en befolkning på 42 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 2,7 millioner km2. Forventet levealder er 75 år, og med BNP per kapita på USD 14401, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 2,9%, og var på totalt USD 637,5 milliarder (nominelt).
Argentina ligger på 119. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Argentina på en 85. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Argentina i 2017 var på NOK 296 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Argentina til en verdi av NOK 224 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
119

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Argentina