Antigua og Barbuda

Antigua og Barbuda har en befolkning på 0,089 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 440 km2. Forventet levealder er 75 år, og med BNP per kapita på USD 15021, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 3,3%, og var på totalt USD 1,5 milliarder (nominelt).
Antigua og Barbuda ligger på 112. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Antigua og Barbuda på en n/a. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Antigua og Barbuda i 2017 var på NOK 1 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Antigua og Barbuda til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
112

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Antigua og Barbuda