Uganda

Uganda har en befolkning på 35,4 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 200 000 km2. Forventet levealder er 57 år, og med BNP per kapita på USD 615, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 4,6%, og var på totalt USD 25,5 milliarder (nominelt).
Uganda ligger på 115. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Uganda på en 139. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Uganda i 2016 var på NOK 41 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Uganda til en verdi av NOK 14 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
115

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Uganda