Uganda

Uganda har en befolkning på 38,2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 200 000 km2. Forventet levealder er 61 år, og med BNP per kapita på USD 794, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP vokste i 2019 med 6,8%, og var på totalt USD 35,1 milliarder (nominelt).
Uganda ligger på 116. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Uganda på en 142. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Uganda i 2020 var på NOK 12 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Uganda til en verdi av NOK 19 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
116

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Uganda