Tsjad

Tsjad har en befolkning på 12,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 1,2 millioner km2. Forventet levealder er 50 år, og med BNP per kapita på USD 669, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2017 med -3%, og var på totalt USD 9,9 milliarder (nominelt).
Tsjad ligger på 181. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Tsjad på en 165. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Tsjad i 2017 var på NOK 1 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Tsjad til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
181

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Tsjad