Sudan

Sudan har en befolkning på 37,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 2,3 millioner km2. Forventet levealder er 62 år, og med BNP per kapita på USD 2415, klassifiseres landet som et lavere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 4,7%, og var på totalt USD 95,5 milliarder (nominelt).
Sudan ligger på 168. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Sudan på en 165. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Sudan i 2016 var på NOK 16 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Sudan til en verdi av NOK 1 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
168

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Sudan