Sør-Sudan

Sør-Sudan har en befolkning på 10,9 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 0 km2. Forventet levealder er 54 år, og med BNP per kapita på USD 0, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2016 med 0%, og var på totalt USD 0 milliarder (nominelt).
Sør-Sudan ligger på 186. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Sør-Sudan på en n/a. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Sør-Sudan i 2016 var på NOK 2 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Sør-Sudan til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Lukket
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
186

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Sør-Sudan