Sør-Afrika

Sør-Afrika har en befolkning på 52,3 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 1,2 millioner km2. Forventet levealder er 56 år, og med BNP per kapita på USD 6160, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 1,3%, og var på totalt USD 349,4 milliarder (nominelt).
Sør-Afrika ligger på 82. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Sør-Afrika på en 71. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Sør-Afrika i 2017 var på NOK 696 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Sør-Afrika til en verdi av NOK 2,351 milliarder.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
4
Ease of doing business
82

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Sør-Afrika