Somalia

Somalia har en befolkning på 10 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 627 000 km2. Forventet levealder er 54 år, og med BNP per kapita på USD 499, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2017 med 0%, og var på totalt USD 7,3 milliarder (nominelt).
Somalia ligger på 190. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Somalia på en 180. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Somalia i 2017 var på NOK 49 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Somalia til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
190

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Somalia