Sierra Leone

Sierra Leone har en befolkning på 6 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 72 000 km2. Forventet levealder er 49 år, og med BNP per kapita på USD 499, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 4,2%, og var på totalt USD 3,7 milliarder (nominelt).
Sierra Leone ligger på 163. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Sierra Leone på en 130. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Sierra Leone i 2017 var på NOK 3 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Sierra Leone til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
163

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Sierra Leone