Seychellene

Seychellene har en befolkning på 0,088 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 460 km2. Forventet levealder er 74 år, og med BNP per kapita på USD 15504, klassifiseres landet som et høyinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 4,2%, og var på totalt USD 1,4 milliarder (nominelt).
Seychellene ligger på 96. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Seychellene på en 36. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Seychellene i 2017 var på NOK 11 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Seychellene til en verdi av NOK 1 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
n/a
Ease of doing business
96

Norsk utenrikshandel med Seychellene