Senegal

Senegal har en befolkning på 13,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 192 000 km2. Forventet levealder er 65 år, og med BNP per kapita på USD 958, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 6,6%, og var på totalt USD 14,7 milliarder (nominelt).
Senegal ligger på 147. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Senegal på en 61. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Senegal i 2016 var på NOK 20 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Senegal til en verdi av NOK 152 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
5
Ease of doing business
147

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Senegal