Rwanda

Rwanda har en befolkning på 10,8 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 24 000 km2. Forventet levealder er 62 år, og med BNP per kapita på USD 748, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 6,1%, og var på totalt USD 9,1 milliarder (nominelt).
Rwanda ligger på 29. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Rwanda på en 48. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Rwanda i 2017 var på NOK 1 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Rwanda til en verdi av NOK 1 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
6
Ease of doing business
29

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Rwanda