Mauritius

Mauritius har en befolkning på 1,2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 2030 km2. Forventet levealder er 73 år, og med BNP per kapita på USD 10547, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 3,8%, og var på totalt USD 13,3 milliarder (nominelt).
Mauritius ligger på 20. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Mauritius på en 54. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Mauritius i 2017 var på NOK 103 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Mauritius til en verdi av NOK 15 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Åpen
OECD landgruppe
3
Ease of doing business
20

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Mauritius