Mali

Mali har en befolkning på 16,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 1,2 millioner km2. Forventet levealder er 57 år, og med BNP per kapita på USD 780, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 5,3%, og var på totalt USD 14 milliarder (nominelt).
Mali ligger på 141. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Mali på en 95. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Mali i 2016 var på NOK 2 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Mali til en verdi av NOK 2 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
141

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Mali