Mali

Mali har en befolkning på 16,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 1,2 millioner km2. Forventet levealder er 57 år, og med BNP per kapita på USD 824, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 5,3%, og var på totalt USD 15,2 milliarder (nominelt).
Mali ligger på 145. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Mali på en 122. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Mali i 2017 var på NOK 9 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Mali til en verdi av NOK 2 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Sak for sak
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
145

Premiekalkulator

Norsk utenrikshandel med Mali