Malawi

Malawi har en befolkning på 15,7 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 94 000 km2. Forventet levealder er 60 år, og med BNP per kapita på USD 338, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 4%, og var på totalt USD 6,3 milliarder (nominelt).
Malawi ligger på 111. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Malawi på en 122. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Malawi i 2017 var på NOK 1 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Malawi til en verdi av NOK 2 millioner.
Kortsiktige garantier
Åpen
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
111

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Malawi