Madagaskar

Madagaskar har en befolkning på 22,2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 581 000 km2. Forventet levealder er 64 år, og med BNP per kapita på USD 401, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP vokste i 2016 med 4,2%, og var på totalt USD 9,9 milliarder (nominelt).
Madagaskar ligger på 167. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Madagaskar på en 123. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Madagaskar i 2016 var på NOK 1 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Madagaskar til en verdi av NOK 20 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
167

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Madagaskar