Madagaskar

Madagaskar har en befolkning på 22,2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 581 000 km2. Forventet levealder er 64 år, og med BNP per kapita på USD 449, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 4,2%, og var på totalt USD 11,4 milliarder (nominelt).
Madagaskar ligger på 161. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Madagaskar på en 155. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Madagaskar i 2017 var på NOK 1 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Madagaskar til en verdi av NOK 31 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
161

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Madagaskar