Libya

Libya har en befolkning på 6,2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 1,7 millioner km2. Forventet levealder er 71 år, og med BNP per kapita på USD 0, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP falt i 2016 med 0%, og var på totalt USD 0 milliarder (nominelt).
Libya ligger på 188. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 189 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Libya på en 161. plass, ut av 167 land.
Norsk eksport til Libya i 2016 var på NOK 3 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Libya til en verdi av NOK 243 millioner.
Kortsiktige garantier
Lukket
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
188

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Libya