Libya

Libya har en befolkning på 6,2 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 1,7 millioner km2. Forventet levealder er 71 år, og med BNP per kapita på USD 7998, klassifiseres landet som et høyere mellominntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 26,7%, og var på totalt USD 50,9 milliarder (nominelt).
Libya ligger på 186. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Libya på en 171. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Libya i 2017 var på NOK 3 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Libya til en verdi av NOK 151 millioner.
Kortsiktige garantier
Lukket
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
186

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Libya