Liberia

Liberia har en befolkning på 4,1 millioner mennesker, fordelt på et landområde på 96 000 km2. Forventet levealder er 60 år, og med BNP per kapita på USD 456, klassifiseres landet som et lavinntektsland. Landets BNP vokste i 2017 med 2,5%, og var på totalt USD 2,1 milliarder (nominelt).
Liberia ligger på 174. plass i Verdensbankens Doing Business Indeks, ut av 190 land totalt. På Transparency Internationals korrupsjonsindeks, ligger Liberia på en 122. plass, ut av 180 land.
Norsk eksport til Liberia i 2017 var på NOK 183 millioner. Samme år importerte Norge varer fra Liberia til en verdi av NOK 0 millioner.
Kortsiktige garantier
Sak for sak
Langsiktige garantier
Lukket
OECD landgruppe
7
Ease of doing business
174

Premiekalkulator

GIEK er lukket på nye garantier, og minimumspremie er ikke tilgjengelig

Norsk utenrikshandel med Liberia